დაჯავშნა

null

ნომრის დაჯავშნა

s2
*ჯავშანი მიღებულად ითვლება სასტუმროდან დასტურის შემდეგ

*გთხოვთ ყველა ველი შეავსოთ კორექტულად

[[[["field5","equal_to","100"]],[["show_fields","field54"],["trigger_integration"],["hide_fields","field62,field59,field9,field74"],["trigger_integration"]],"and"],[[["field5","equal_to","140"]],[["show_fields","field66"],["trigger_integration"],["hide_fields","field9,field59,field62,field74"],["trigger_integration"]],"and"],[[["field5","equal_to","160"]],[["show_fields","field65"],["trigger_integration"],["hide_fields","field62,field9,field59,field74"],["trigger_integration"]],"and"],[[["field66","equal_to","2 \u10de\u10d4\u10e0\u10e1\u10dd\u10dc\u10d0"]],[["show_fields","field59"],["trigger_integration","field9,field62"]],"and"],[[["field65","equal_to","3 \u10de\u10d4\u10e0\u10e1\u10dd\u10dc\u10d0"]],[["show_fields","field62"],["trigger_integration","field9,field59"]],"and"],[[["field65","equal_to","2 \u10de\u10d4\u10e0\u10e1\u10dd\u10dc\u10d0"]],[["show_fields","field59"],["trigger_integration","field9,field62"]],"and"],[[["field65","equal_to","1 \u10de\u10d4\u10e0\u10e1\u10dd\u10dc\u10d0"]],[["show_fields","field9"],["trigger_integration","field59,field62"]],"and"],[[["field66","equal_to","1 \u10de\u10d4\u10e0\u10e1\u10dd\u10dc\u10d0"]],[["show_fields","field74"],["trigger_integration"]],"and"],[[["field54","equal_to","1 \u10de\u10d4\u10e0\u10e1\u10dd\u10dc\u10d0"]],[["show_fields","field9"],["hide_fields"]],"and"]]
1 Step 1
სახელი და გვარიyour full name
ტელეფონის ნომერიtel
შესვლის დრო
საათი
გასვლის დრო
დამატებითი ინფორმაციაmore details
0 /

ფასი:  [ (( field5)*(field72)) ] ლარი

ფასი:  [ (( field5)*(field72)) ] ლარი

ფასი:  [ (( field5)*(field72))-20 ] ლარი

ფასი:  [ (( field5)*(field72)) ] ლარი

[ (field12) ]

[ (field15) ]

[ (field69-field70) ]

Previous
Next

შესვლის დრო: 14:00სთ-დან

გასვლის დრო: 12:00 სთ-მდე